Gối phòng ngủ

Nằm trên nệm lười quá, hay bay lên ghế lười hạt xốp nằm nhỉ, cũng ngủ khá ngon đấy nhé. vì ad từng nằm ngủ hoài !

All in one