Gối hình thú cưng

Người lớn, trẻ em đều có gối nằm, tại sau thú cưng của bạn lại không có 1 chiếc gối để nằm nhỉ ?